Metoda „Joga himalajska”

Autorska metoda Joga himalajska jest narzędziem przeznaczonym dla środowiska menadżerskiego i dyrektorskiego. Jest to w pełni naukowa procedura opracowywana przeze mnie w surowych himalajskich warunkach (wymagających specyficznych sposobów medytacji i koncentracji oraz technik oddechowych), podczas mego wieloletniego studiowania oryginalnego indyjskiego przekazu (zawartego w starożytnej i klasycznej literaturze jogi: Upaniszady, Mahabharata, Jogaśastra oraz tradycja hathajogi), oraz introspekcji w codziennym treningu na siłowni i dyscyplinie w równoważeniu ruchu z oddechem i świadomością podczas ćwiczeń hatha i yin jogi.

Metoda Joga himalajska została stworzona z myślą o menadżerach, liderach i dyrektorach do ich indywidualnej praktyki w czasie pracy (w biurze, w delegacji, na lotnisku itp.) oraz w warunkach prywatnych. Metoda Joga himalajska jest narzędziem przeznaczonym także do wdrożenia u pracowników – indywidualnie lub w zespołach. Poprawia zmysł kooperacji, skupienie i zaangażowanie w wykonywane zadanie przy równoczesnym uspokajaniu aktywności neuronalnej. Metoda ta wykazuje bowiem podobieństwo do neurotreningu, w niej jednak najważniejsze jest ciało jako narzędzie współpracy ze świadomością. Wynikiem procesu interakcji ciało-oddech-świadomość są: uważność, wrażliwość na otoczenie, wyostrzenie zmysłu bycia tu-i-teraz i wyciszenie emocjonalnej reaktywności. Joga rozumiana kompleksowo jako system oddech-świadomość-ciało bowiem:

może pomóc osiągnąć równowagę pomiędzy czynnościami współczulnymi i przywspółczulnymi (…) dzieje się tak, że oprócz ćwiczenia dla ciała joga to doskonałe narzędzie samokontroli. (…) początkowo nie umiemy kontrolować reaktywności emocjonalnej ani modulować reakcji stresowej. Dopiero powtarzając wysiłki, nauczymy się, co tak naprawdę działa. – dr Mithu Storoni, University of Cambridge

Metoda Joga himalajska to trening dla:

  • kontroli kory przedczołowej
  • harmonii między układami współczulnym i przywspółczulnym
  • rezyliencji, odporności emocjonalnej, naturalnego instynktu i siły

Metoda Joga himalajska prowadzona jest w specjalnym cyklu, dostosowanym do wymagań i potrzeb Klienta:

  • sesje indywidualne/kilkuosobowe
  • kilkudniowe odosobnienia wyjazdowe
  • kursy implementacji metody Joga himalajska u pracowników

Po każdej sesji, odosobnieniu i kursie pozostaję do dyspozycji Klienta, by w razie potrzeby Klienta przeanalizować to, co medytacja przeniosła z poziomu pod-świadomego w uświadomiony. Pozostaje to w zgodzie z himalajskim doświadczeniem, kiedy po wspólnej praktyce nauczyciel pytał mnie, czy chcę o czymś porozmawiać…

Opracowałam tę metodę w wyniku poczucia braku istnienia w naszej kulturze kompleksowego narzędzia oddech-ciało-świadomość oraz braku znajomości etyki jogi, przydatnej w życiu, jak i skutecznej w biznesie. Studiując prawodawcze, medyczne i filozoficzne pisma Indii, przedzierając się przez ogrom himalajskich przestrzeni, ich dzikość i surowość wyzwalające w człowieku nieuświadomione pokłady energii, narodziła się we mnie ogromna potrzeba przeniesienia praktycznej mądrości Indii do świata poza-indyjskiego, zarówno w warunki indywidualne, jak i do środowiska pracy. Ponadto joga niesie w sobie bardzo ważny przekaz – na pierwszym miejscu postawiona jest bowiem czysta relacja człowiek-człowiek i to, co poprzez tę „surową” relację może być wykreowane. A powstać może wiele… nieskończenie wiele, jeśli tylko wiemy, jak objąć siebie dyscypliną w codziennym treningu, abjasie.

Jestem głęboko przekonana o tym, że właściwie stosowanie jogi rozumianej całościowo  wpływa na jakość indywidualnej i zespołowej aktywności, poprawę zdolności psychomotorycznych i poznawczych, redukuje stres i objawy wypalenia zawodowego, przy jednoczesnym pobudzaniu ośrodków neuronalnych wyzwalających kreatywność, odporność, samodyscyplinę i… radość. Joga jest przecież filozoficznym systemem indyjskim, który właśnie po to powstał, by poprzez codzienny trening (abhjasę) nauczyć człowieka, jak być spełnionym i szczęśliwym w każdym wymiarze swego życia.

WIĘCEJ o metodzie Joga himalajska WKRÓTCE…